Kritiken mot hanteringen av coronakrisen inom kampsporten

kritik corona kampsport

Kritiken mot hanteringen av coronakrisen inom kampsporten

Inom kampsport har man tagit hänsyn till coronakrisen på samma sätt som inom andra verksamheter för att minska smittspridningen. Man kritiseras hårt för detta av utövarna då många anser att det är svårt att bedriva verksamheten med fysisk distans. Jesper Hoffman är en tränare på Allstars Training Center samt erfaren kampsportare som har framfört kritik angående hur reglerna kring kampsport hanterats under coronakrisen.

Coronakrisen har påverkat idrotten stort

Medlemmarna i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har lidit av krisen och Jesper Hoffman vill veta hur de ska kunna träna utan att vara nära varandra och hur träningen ska kunna fortgå med gällande rekommendationer. Många inom kampsport har i princip satts i karantän, vilket har medför stark kritik till hur stat och myndighet hanterat krisen inom kampsporten. Friska människor behöver träna, menar Hoffman.

Kritik mot Folkhälsomyndigheten

Jesper Hoffman menar att Folkhälsomyndigheten endast gått ut med rekommendationer och att det inte rör sig om en lag som måste efterlevas. Han anser att det är upp till varje människa att respektera samt följa rekommendationerna. Han noterar att det inte finns en lag som säger att friska människor inte får kramas eller vara nära varandra. Jesper önskade att Kampsportsförbundet kunde slåss lite mer för sina medlemmar under coronakrisen.

Moraliskt brott mot alla kampsportare

Att inte tillåta kampsportare fortsätta utöva sina idrotter under coronakrisen har mötts av stark kritik. Speciellt från tränaren Jesper Hoffman som vill veta hur de kan träna utan närkontakt. Det finns ingen lag som säger att friska människor måste hålla distans till varandra. Om de inom kampsporten inte får träna kan det leda till att de tappar lusten och tröttnar. Vilket kan påverka all svensk kampsport negativt.

admin