Sleek & Beautiful

Skurups Taekwondo

Taekwondo som sport

Den koreanska kampsporten Taekwondo är idag populär över hela världen. Från början var det ett självförsvarssystem men med tiden har det förädlats till en kampsport. Det som kännetecknar Taekwondo är att man använder fötter och händer för att hålla motståndaren på avstånd under kampen. Taekwondo byggs upp av tre ord: Tae, Kwon samt Do. Tae betyder fot och kwon betyder hand. Do innebär att använda fötterna och händerna i självförsvaret, kampen och vardagslivet. Man kan alltså säga att ordet Taekwondo betyder foten och handens väg.

En lång historia

Sporten har cirka 2000 år gamla rötter och härstammar från de koreanska lärorna om kampsport och olika tekniker som den inhemska militären har tränats i. Efter den japanska ockupationen och inbördeskriget samlade General Choi Hong alla olika läror och gav dem namnet Taekwondo. Det skedde 1955 i Korea. Choi Hong Hi tränade karatestilen shotokan och har själv sagt att han skapade Taekwondo genom att blanda kunskap från shotokan med tekniker från äldre kampsporter. Sporten började snart marknadsföras internationellt och blev snart den ledande koreanska kampsporten.

År 1973 bildades och erkändes World Taekwondo Federation (WTF) av Koreas regering som sportens officiella internationella förbund och samma år hölls det första världsmästerskapet. Redan från början jobbade WTF med att få Taekwondo godkänd som en olympisk idrott och 1980 godkändes WTF av den internationella olympiska kommittén. 1988 introducerades Taekwondo som en uppvisningsgren i OS som hölls i Seoul och när OS hölls i Sydney år 2000 blev det en officiell OS-gren. Idag är WTF världens största kampsportsförbund och har ca 200 medlemsländer och ca 70 miljoner utövare.

Så här går sporten till

Taekwondo är en snabb och explosiv kampsport som består av flera olika tekniker och syftet är att chockera samt överrumpla ens motståndare. Det viktigaste momentet är de olika bensparkarna som ofta görs i kombination. Sparkarna utförs utifrån givna rörelsemönster och har kraft i tillslaget. Taekwondo har två delar: attack och försvar. Dagens taekwondo är generellt mer fokuserad på attack eftersom det är det viktigaste att kunna vid tävling, men möter man en motståndare som utövar någon annan kampsport är försvar mycket viktigt.

Att komma undan om man blir fasthållen eller om någon tar ett strypgrepp är viktigt att lära sig. Dessutom måste man kunna undvika sparkar och slag. I Taekwondo tränas även styrka och olika tekniker för att man ska kunna använda styrkan korrekt. Kroppsdelar som exempelvis knä, hand, huvud eller ben kan användas för att krossa olika föremål som brädor eller lättbetongblock. Slaget för att bryta föremålet måste genomföras med rätt styrka, exakt precision och med rätt teknik för att man inte ska skada sig själv och för att föremålet ska gå sönder.

Inte bara kroppsligt

Taekwondo tränar kroppen på många olika sätt och utvecklar bland annat konditionen, styrkan, koordinationen och balansen. Den fysiska utvecklingen främjas, men det är inte bara en fysisk sport utan man utvecklas även mentalt när man utför Taekwondo. Koncentrationen, självförtroendet, självkontrollen, medvetandet och modet är några av de saker som ökar ju mer man tränar sporten. Taekwondo-elever lär sig att inte använda våld mot andra människor samt att uppträda moraliskt i alla situationer. Dessutom lär de sig vad som är rätt och fel samt att styrka måste balanseras med ett moraliskt ansvar.

Nyheter & information

9 maj, 2022 No Comments

Karate

Många känner till kampsporten karate som räknas till den japanska budon. Karaten härstammar från den japanska ön Okinawa. Därifrån spreds karaten till Kina och vidare ut i världen. I augusti 2016 tog den internationella olympiska kommittén (IOK) beslut om att karate ska ingå i sporterna i de olympiska sommarspelen. Första gången karate fanns med var […]

26 augusti, 2021 No Comments

Taekwondo Föreningen JSK

Taekwondo Föreningen JSK har funnits sedan 1979 och har vunnit både internationella och nationella tävlingar i både Kickboxning och Taekwondo. Sedan 80-talet fram tills idag har TKD föreningen JSKs medlemmar haft en plats i Svenska landslaget. Det som skiljer JSK från andra föreningar är att när medlemmarna uppnått svart bälte börjar de träna andra stilar […]

18 maj, 2021 No Comments

Taekwondo Klubb Viking

En av de största taekwondoklubbarna i Stockholmsregionen är Taekwondo Klubb Viking med sina cirka 250 medlemmar. Klubben grundades 2009 i Jordbro men har idag träningslokaler på ett flertal orter kring huvudstaden. De är registrerade hos RF och STU vilket innebär att alla medlemmar är försäkrade och kurserna hålls av utbildade instruktörer. Barn- och vuxengrupper Taekwondo […]