Sleek & Beautiful

Skurups Taekwondo

Taekwondo som sport

Den koreanska kampsporten Taekwondo är idag populär över hela världen. Från början var det ett självförsvarssystem men med tiden har det förädlats till en kampsport. Det som kännetecknar Taekwondo är att man använder fötter och händer för att hålla motståndaren på avstånd under kampen. Taekwondo byggs upp av tre ord: Tae, Kwon samt Do. Tae betyder fot och kwon betyder hand. Do innebär att använda fötterna och händerna i självförsvaret, kampen och vardagslivet. Man kan alltså säga att ordet Taekwondo betyder foten och handens väg.

En lång historia

Sporten har cirka 2000 år gamla rötter och härstammar från de koreanska lärorna om kampsport och olika tekniker som den inhemska militären har tränats i. Efter den japanska ockupationen och inbördeskriget samlade General Choi Hong alla olika läror och gav dem namnet Taekwondo. Det skedde 1955 i Korea. Choi Hong Hi tränade karatestilen shotokan och har själv sagt att han skapade Taekwondo genom att blanda kunskap från shotokan med tekniker från äldre kampsporter. Sporten började snart marknadsföras internationellt och blev snart den ledande koreanska kampsporten.

År 1973 bildades och erkändes World Taekwondo Federation (WTF) av Koreas regering som sportens officiella internationella förbund och samma år hölls det första världsmästerskapet. Redan från början jobbade WTF med att få Taekwondo godkänd som en olympisk idrott och 1980 godkändes WTF av den internationella olympiska kommittén. 1988 introducerades Taekwondo som en uppvisningsgren i OS som hölls i Seoul och när OS hölls i Sydney år 2000 blev det en officiell OS-gren. Idag är WTF världens största kampsportsförbund och har ca 200 medlemsländer och ca 70 miljoner utövare.

Så här går sporten till

Taekwondo är en snabb och explosiv kampsport som består av flera olika tekniker och syftet är att chockera samt överrumpla ens motståndare. Det viktigaste momentet är de olika bensparkarna som ofta görs i kombination. Sparkarna utförs utifrån givna rörelsemönster och har kraft i tillslaget. Taekwondo har två delar: attack och försvar. Dagens taekwondo är generellt mer fokuserad på attack eftersom det är det viktigaste att kunna vid tävling, men möter man en motståndare som utövar någon annan kampsport är försvar mycket viktigt.

Att komma undan om man blir fasthållen eller om någon tar ett strypgrepp är viktigt att lära sig. Dessutom måste man kunna undvika sparkar och slag. I Taekwondo tränas även styrka och olika tekniker för att man ska kunna använda styrkan korrekt. Kroppsdelar som exempelvis knä, hand, huvud eller ben kan användas för att krossa olika föremål som brädor eller lättbetongblock. Slaget för att bryta föremålet måste genomföras med rätt styrka, exakt precision och med rätt teknik för att man inte ska skada sig själv och för att föremålet ska gå sönder.

Inte bara kroppsligt

Taekwondo tränar kroppen på många olika sätt och utvecklar bland annat konditionen, styrkan, koordinationen och balansen. Den fysiska utvecklingen främjas, men det är inte bara en fysisk sport utan man utvecklas även mentalt när man utför Taekwondo. Koncentrationen, självförtroendet, självkontrollen, medvetandet och modet är några av de saker som ökar ju mer man tränar sporten. Taekwondo-elever lär sig att inte använda våld mot andra människor samt att uppträda moraliskt i alla situationer. Dessutom lär de sig vad som är rätt och fel samt att styrka måste balanseras med ett moraliskt ansvar.

Nyheter & information

kampsport skurup
13 mars, 2019 No Comments

Populära kampsporter

Kampsport är det gemensamma samlingsnamnet för en mängd olika sporter som innehåller närstrid. Kampsport är mycket populärt i Sverige och intresset ökar stadigt med fler och fler utövare för varje dag som går. De kanske mest traditionella kampsporterna är boxning, brottning karate och jiu-jitsu men det finns många fler varianter att välja mellan. Hitta en […]

Tekniker inom taekwando
12 januari, 2019 No Comments

Taekwondons tekniker

Taekwondo är enkelt uttryckt en urgammal koreansk kampsport som bygger på en avancerad hand- och fotteknik. Som alla kampsporter är den nära förknippad med kulturella värderingar om moral, etik och styrka. Sporten är snabb och explosiv, och det är tänkt att man genom överraskningsmoment ska få ett övertag över motståndaren och på så vis vinna […]

TKD Bälten Färger
13 november, 2018 No Comments

Färgernas Betydelse

De flesta asiatiska kampsporter är uppbyggda runt ett system med färgade bälten, i vitt för nybörjare och svart för de mest avancerade. Den som når svart får respekt av andra utövare och har ett kvitto på att han eller hon har tränat hårt, men vad betyder de olika färgerna och vad krävs för att nå […]