Hur påverkar coronaviruset svensk taekwondo?

taekwondo cornona virus

Hur påverkar coronaviruset svensk taekwondo?

Precis som alla andra sporter är också taekwondo påverkat av Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har tagit fram flera rekommendationer kring hanteringen av viruset i idrottssammanhang, och vi önskar att du som idrottsutövare ser allvarligt på och följer dessa rekommendationer för att undvika att bli smittad eller smitta andra. Vi vill att sporten ska kunna fortsätta leva under dessa tider, och alla utövare bär ett gemensamt ansvar för att det ska vara möjligt.

Fysisk träning är bra även under virustider

Fysisk aktivitet är bra för hälsan. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska dock moment med närkontakt minskas. Inga träningar är inställda, och kan alltså utföras. Övningarna bör anpassas för att undvika närkontakt mellan träningsdeltagarna och tränare. Utöver detta är vissa planerade tävlingar inställda. Det är endast mindre lokala tävlingar som kan genomföras (men då får antalet deltagare + åskådare inte överstiga 50 personer). Om du har förkylnings- eller influensasymtom ska du stanna hemma i självkarantän.

Hur kan vi minska smittan?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan du som träningsdeltagare minska din tid i träningslokalen genom att byta om hemma och bara vistas i lokalen under den avsatta träningstiden, samt tvätta eller sprita händerna ofta under träningstillfället. All utrustning som delas med andra bör torkas av och spritas mellan varje användning. Känner du dig det minsta sjuk ska du stanna hemma, och misstänker du att du har blivit smittad med Coronaviruset är det bästa att isolera sig.

Ett gemensamt ansvar

Om du känner dig sjuk, oavsett om du misstänker Corona eller inte, bör du stanna hemma från träningen för att undvika att smitta andra. Att hålla igång fysiskt är självklart bra, men tillhör du en riskgrupp är det bättre att stanna hemma och träna. Vill du ändå träna i träningslokalen ber vi dig att följa råden ovan för att undvika att bli smittad eller smitta andra.

admin