Taekwondons tekniker

Tekniker inom taekwando

Taekwondons tekniker

Taekwondo är enkelt uttryckt en urgammal koreansk kampsport som bygger på en avancerad hand- och fotteknik. Som alla kampsporter är den nära förknippad med kulturella värderingar om moral, etik och styrka. Sporten är snabb och explosiv, och det är tänkt att man genom överraskningsmoment ska få ett övertag över motståndaren och på så vis vinna kampen.

Rörelsemönster inom taekwondon

När man börjar träna taekwondo får man lära sig olika tekniker och vissa specifika rörelsemönster utgör en viktig del av dessa tekniker. Ursprungligen fanns det 24 grundläggande rörelsemönster, som med åren har utvecklats och förfinats. Dessa mönster ska användas i sportens alla grundtekniker vilka i sin tur kan indelas i försvar eller attack. Främst utövas taekwondo genom bensparkar i olika kombinationer från de grundläggande rörelsemönstren. Utmärkande för en attack är att den ska vara tydligt kraftfull.

Kontroll betyder allt

Det finns regler för hur ett visst rörelsemönster ska utföras: kroppen ska vara i en viss position, balansen är av yttersta vikt och kroppens tyngdpunkt ska vara i mitten. Det är viktigt att rörelserna är naturliga och smidiga och stelhet hos en utövare ses som något negativt. Vidare så ska kroppskontrollen vara total och varje rörelse ska ha ett syfte. I taekwondo tränar man även styrka genom kross-teknik: med en utvald kroppsdel ska man kunna krossa exempelvis en bräda.

Attack eller försvar

Inom dagens taekwondo tränar man oftare tekniker för en effektiv attack på sin motståndare medan självförsvar får stå tillbaka. Försvarsteknik är dock en viktig del då det kan handla om att ta sig ur olika hotande situationer, som när man blir fasthållen eller någon tar ett strypgrepp. Försvar kan också betyda pareringar för att undvika att bli träffad av sparkar eller för att avvärja personer som använder tillhyggen.

admin