Fakta om karate

karate japan

Fakta om karate

Karate är en kampsport som har sitt ursprung i Japan där den uppstod i början på 1900-talet. Traditionen fördes först till Japan av kineser, där den sedan möjligtvis har kombinerats med japanska variationer inom kampsport. När man tränar karate uppnår man högre grader allt eftersom man tränar och blir bättre, man får då ett nytt bälte med en färg som symboliserar den nya graden.

Att tävla i karate

Man kan tävla i karate på olika nivåer. En karate-do tävling består av två moment – kata och kumite. Uttrycket ”karate-do” som kommer från att ”do” i Japan betyder hur långt man kommit i sitt karateutövande. Kumite är ett fightingmoment där man enbart markerar slag och sparkar som på träningen. Kata-momentet innebär obligatoriska rörelseövningar där domarna bedömer de tävlandes teknik och känsla. En huvuddomare leder matchen och assisteras av 2-4 kantdomare. Huvuddomaren delar ut poäng som ges baserat på de tävlandes teknik.

Att avancera inom karate

Liksom de flesta former av budo har även karate ett graderingssystem som talar om vilken nivå en karateutövare befinner sig på. Vilken färg man har på sitt bälte representerar den grad man har. När man börjar med karate har man vitt bälte och befinner sig på 10:e ”kyu”. Allt eftersom man når nya grader får man nya färger på bältet, vissa färger behåller man dock under flera grader. Högsta graden är ”dan” och representeras av det svarta bältet.

En modern kampsport med tradition

Även om karaten räknas till de moderna japanska kampsporterna har den sina rötter i Japan där sporten uppstod för omkring hundra år sedan. Kineser tros ha fört traditionen med sig till landet där den eventuellt blandats med inhemska varianter av kampsport. Karate är en sport som kräver lång träning för att man ska bli skicklig. Kontroll, precision och teknik är viktiga delar som behövs för att bli en riktigt bra karateutövare.

admin